Nieuwsgierigheid naar hoe de wereld eruit ziet door de ogen van een ander en de overtuiging dat wat je aandacht geeft groeit, zijn voor mij als mens belangrijke drijfveren. Onderzoeken, luisteren en ruimte om na te denken staan daarbij centraal.

Mijn basis wordt gevormd door mijn opleiding (bedrijfs)maatschappelijk werker en later aan de Haagse Hogeschool de opleiding tot professioneel begeleider (supervisor en begeleider intervisietrajecten). Ook volgde ik de basisopleiding filosofie in de praktijk aan aan de Internationale school voor Wijsbegeerte in Leusden.
Ik onderzoek graag samen met mensen wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Het goede gesprek staat daarbij centraal. Waar mogelijk werk ik vanuit de methodiek en filosofie van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en mijn kennis en kunde op het gebied van sociale marketing.

Democratische vernieuwing en bewonersinitiatieven

Het komt nogal eens voor dat met de beste bedoelingen plannen worden gemaakt worden vóór mensen in plaats van met mensen.  Mijn visie is dat de beste plannen echter juist door mensen zelf bedacht worden. Zij kennen immers de situatie en omstandigheden als geen ander. De basis van mijn werk is dan ook het voeren van goede gesprekken: wat houdt iemand bezig, wat zijn dromen en wensen en wat motiveert of demotiveert en hoe kunnen initiatieven verder worden ontwikkeld? Deze goede gesprekken voer ik één op één, in kleine groepen maar zeker ook in grote groepen (honderd tot tweehonderd deelnemers). Ik werk graag samen met inwoners, gemeentes, provincies, zorg en welzijn en de kunst- en cultuurwereld.

Mijn opdrachten liggen vaak op het terrein van het ondersteunen en begeleiden van (democratische) vernieuwingsprocessen en bewonersinitiatieven. Zo ben ik ondermeer betrokken geweest bij de CultuurTop in Súdwest Fryslân, de eerste D100 over gezondheid in de Gemeente Smallingerland en een Wereldcafé van het PAC Coevorden. Op dit moment ben ik actief in de kerngroep Friese Burgertop.
Tot slot heb ik samen met De Kunstbeweging in Emmen een WaardeWijzer BuurtCultuur ontwikkeld. Een handig hulpmiddel om het gesprek/de dialoog aan tafel op gang te brengen.

Sinds 2018 ben ik lid van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. We streven er naar om bewoners meer zeggenschap over hun leefomgeving te geven. Lees er hier meer over en bekijk de filmpjes over de bijzondere initiatieven zoals de huiskamer in  Gasselternijeveen en het Outdoor fitnesspark in Foxhol. Ook is het mogelijk om ons op Facebook te volgen: Kracht van de Veenkoloniën.

Coaching en begeleide intervisie

Met enige regelmaat word ik ingezet als coach en begeleid ik intervisiebijeenkomsten. Ik doe dit onder andere binnen GGZ Drenthe.