Als professional ondersteun ik (democratische) vernieuwingsprocessen en bewonersinitiatieven. Ik doe dit onder andere door:
– procesbegeleiding van bijeenkomsten van co-creatie en participatie waarbij kwalitatief goede oplossingen en breed draagvlak centraal staan;
– het ontwerpen van bijeenkomsten waarin (grote) groepen mensen het gesprek met elkaar aangaan;
– sociale marketing met als doel mensen te motiveren om hun gedrag duurzaam te veranderen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid of welzijn;
– begeleiden van dialogen;
– praktijkgerichte trainingen onder andere gericht op dialoogvaardigheden.

Ik werk graag samen met inwoners, gemeentes, provincies, zorg- en welzijn en de kunst- en cultuurwereld.

Burgertop | Wereldcafé

Zowel bij het Wereldcafé als in een Burgertop staat de dialoog centraal. Het gaat hierbij om open gesprekken, waarbij de deelnemers gelijkwaardig zijn.  Op deze wijze ontstaat een proces van co-creatie waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces.

Burgertop | WereldCafé ›

Polaroid portrait pictures

Sociale marketing

Centraal bij sociale marketing staat het onderzoek naar denkwijze van de doelgroep over een thema zoals gezondheid, duurzaamheid of welzijn. Wat motiveert, wat wordt als barrière ervaren en waarvoor komt men in beweging? Deze ingrediënten zijn de basis voor een effectieve aanpak.

Sociale marketing >

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek) is een zienswijze en een methode waarbij mensen samen gaan onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst. Op basis van die uitkomsten gaan betrokkenen stappen zetten in de richting van die toekomst.
Kortom: wat je aandacht geeft groeit.

Appreciative Inquiry ›

Socratisch gesprek

Een socratisch gesprek is een onderzoeksgesprek met als uitgangspunt een concrete situatie en een bepaalde vraag. Een socratisch gesprek is breed inzetbaar en de thema’s zijn gevarieerd. Na een gesprek weten de deelnemers vaak waarom ze doen wat ze doen en wat ze verder (niet) moeten doen.

Socratisch gesprek >

IMG_0653

WaardeWijzer BuurtCultuur

De WaardeWijzer BuurtCultuur is samen met     De Kunstbeweging ontwikkeld en is geïnspireerd op de WaardeWijzer van Stimuland. Doel is om het gesprek aan tafel op gang te brengen. De WaardeWijzer is op maat te maken rondom thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid, welzijn en natuurlijk cultuur.

WaardeWijzer BuurtCultuur >

Concept of teamwork: Three jigsaw puzzle pieces on a table joint together. Shallow depth of field

Agenda dialogen

Jaarlijks organiseer ik minimaal zes betekenisvolle gesprekken tussen mensen met verschillende achtergronden en variërend in leeftijd. Ook de thema’s zijn wisselend denk daarbij aan: vertrouwen, gastvrijheid, buren, vriendschap. Kijk in de agenda voor de actuele data.

Agenda >