Introductie

Carin Roelands, gevestigd aan Waterkampenweg 4 b, 7846 AE Noord-Sleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website: www.carinroelands.nl. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en daarom worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en verzamelen we niet meer dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de wet- en regelgeving op het gebied van het beschermen van de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.

Carin Roelands is de functionaris gegevensbescherming van Carin Roelands. Zij is te bereiken via: info@carinroelands.nl

Persoonsgegevens

Carin Roelands verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht (aanhef), adresgegevens, telefoon en email.

Gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming van ouders of voogd hebben. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carinroelands.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel

Carin Roelands, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening, om diensten bij u af te leveren en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben bij belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Carin Roelands neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carin Roelands) tussen zit.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens niet langer dan een jaar na beëindiging van de factuurrelatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Carin Roelands verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de BTW-aangifte. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De informatie over het websitebezoek wordt onder andere verzameld en in kaart gebracht via analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat je onze website bezoekt.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies van Google Analytics om het websitebezoek te ondersteunen en te analyseren. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaat specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is.

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere gegevens. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, daardoor is de invloed op uw minimaal. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door Google geen invloed. Lees het privacybeleid van deze organisaties voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kan u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kan er ook via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet langer (volledig) functioneert. Raadpleeg voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kan de handleiding en instellingen van uw browser.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook kan u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: info@carinroelands.nl of via de post: Carin Roelands, Waterkampenweg 4 b 7846 AE Noord-Sleen.

Carin Roelands wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen

Carin Roelands neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Carin Roelands via: info@carinroelands.nl

Carin Roelands neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carin Roelands) tussen zit.

Tot slot

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden aangepast. Carin Roelands adviseert daarom deze privacy verklaring regelmatig te bekijken. Op deze verklaring is het Nederlandse recht van toepassing.