Op 10 maart 2018 is een eerste burgertop gehouden in de gemeente Smallingerland: de D100 met als thema gezondheid. Als projectleider was ik betrokken bij de organisatie hiervan.

Burgertop

Een burgertop is een bijeenkomst waarbij inwoners, professionals en ambtenaren en/of politici met elkaar in gesprek gaan en hun mening geven over een thema dat van belang is voor hun dorp, stad of gemeente. Uitgangspunt is ‘de dialoog’, een werkelijk gesprek tussen mensen waarin men samen nadenkt. Ieders mening telt en niemand hoeft overtuigd te worden van andermans mening.

Gezond in…

De D100 komt voort uit het programma Gezond in Smallingerland. Gezond in Smallingerland is onderdeel van het landelijke stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS). Dit programma richt zich op een brede aanpak van gezondheidsachterstanden. De uitvoering van de D100 was in handen van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.). Het doel van de dag was te komen tot vernieuwende ideeën en plannen op het gebied van gezondheid.

Als projectleider van de D100 had ik meerdere uitgangspunten: een gesprek op basis van gelijkwaardigheid, het betrekken van organisaties uit Smallingerland en borging van de resultaten. Daarnaast was het mijn streven om de dag strak te regisseren omdat juist daardoor ieders moeite en input optimaal benut kan worden.

Loting

We hebben een deel van de deelnemers aan de D100 geselecteerd d.m.v. een loting uit de basisadministratie. Dit om juist die mensen te bereiken die zich normaliter niet zouden aanmelden voor een dergelijk initiatief. Anderen hebben zichzelf opgegeven. Daarnaast hebben we deelnemers vanuit de gemeente en vanuit organisaties zoals het ziekenhuis, de jeugdraad en de WMO Adviesraad uitgenodigd. In totaal namen een kleine zeventig mensen deel.

Programma

De ochtend begon met drie gespreksrondes onder leiding van gespreksleiders die ik van te voren getraind heb. Onderstaande vragen zijn besproken:

  • Wat betekent gezondheid voor jou?
  • Wat vind jij dat er ten aanzien van gezondheid moet gebeuren?
  • Wat kun jij daar aan bijdragen?

Vanaf de tweede ronde hebben we de deelnemers uitgenodigd om bij onbekenden aan tafel te gaan zitten. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen en hoor je andere meningen waardoor je over je eigen mening gaat nadenken. “ Ik heb nieuwe dingen gehoord die ik niet gehoord zou hebben als ik in mijn eigen kringetje gebleven was,” aldus één van de deelnemers.

Onderwerpen

De gespreksrondes leverden zeven onderwerpen op:

  • Betrokkenheid
  • Bewust worden
  • Contact
  • Kennis delen
  • Positieve gezondheid
  • Holistische benadering
  • Gezond opvoeden en opgroeien

 

’s Middags hebben we hier in groepjes verder over gesproken. Elk groepje formuleerde voor een van de onderwerpen een gezamenlijke droom en bedacht een aantal stappen om daar te komen. Vooral dit laatste bleek nog niet eenvoudig aan het einde van de dag. Een idee zou kunnen zijn om een volgende D100 in twee bijeenkomsten op te splitsen.

Vervolg

Desondanks mag het resultaat van de D100 er wezen. De deelnemers hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden wanneer het gaat over gezondheid. Er worden nu werkgroepen gevormd die op basis van de ideeën uit de D100 concrete projecten gaan opzetten. Een kleine twintig procent van de deelnemers heeft zich aangemeld om mee te doen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*