Bewoners hebben de handen ineen geslagen en willen meer zeggenschap over inhoud en besteding van de middelen van het grote project. Het accent moet volgens de bewoners verschuiven naar de kracht die in de Veenkoloniën al aanwezig ​is ​om de gezondheidssituatie van de inwoners te verbeteren. De Bewonersraad gelooft er in dat dit het beste kan op basis van de energie die er al is en aan te sluiten bij de bewonersinitiatieven die er al zijn.

Op vrijdag 6 juli is de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën op ludieke manier geïnstalleerd.Ik ben er trots op dat ik vanuit mijn professionaliteit deel uit mag maken van deze Bewonersraad.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*