‘Een goede dialoog verbindt mensen, maakt ruimte en kweekt begrip’

Heb je behoefte aan een goed en zinvol gesprek? Een eenvoudig gesprek, dat toch diepgaand is en wat betekenis kan geven in je leven? Maandelijks bied ik zo’n gesprek aan. Telkens staat een andere dialoogvorm centraal  zoals het socratisch gesprek, contemplatieve dialoog of het Benedictijner Kapittel. Ook de locatie kan wisselend zijn. Denk hierbij aan de Beeldentuin in Gees, een museum en tot slot zijn er mogelijkheden voor een diner pensant. Hierbij wordt een goed gesprek gecombineerd met een heerlijke maaltijd.

In ieder gesprek staat één thema centraal zoals vertrouwen, gastvrijheid, bloeien, groei. Soms bepalen we het thema in overleg, op andere momenten sluiten we aan bij een actueel thema. Een voorbeeld hiervan is de landelijke Vredesweek met als thema ‘Generaties voor Vrede! Tijdens de dialoog onderzoeken we een thema vanuit verschillende ervaringen en perspectieven om tot meer inzicht en begrip te komen.

Agenda 2019

Vrijdag 19 april: ‘Ik stuntel dus ik ben’

April is de maand van de filosofie. Dit jaar met een wel heel bijzonder thema: stuntelen. Als mens denken we graag dat we logische wezens zijn, die ons levenspad kunnen uitstippelen. De praktijk is vaak weerbarstiger. We doen maar wat. Het leven overkomt ons. En dan komt het ook wel goed, of niet. Wat betekent dit gestuntel voor ons zelfbegrip. Kunnen we er grip op krijgen en willen we dat wel? Op vrijdagmiddag 19 april is het mogelijk om mee te doen aan een goed gesprek over dit thema.
Van harte uitgenodigd om deel te nemen!

Praktisch

Tijd: inloop vanaf 13.45 uur, de dialoog start om 14.00 uur
Locatie: Waterkampenweg 4 B in Noord-Sleen
Aanmelden: info@carinroelands.nl
Investering: € 7,50

Voorlopige agenda 2019

vrijdag 19 april

vrijdag 17 mei

vrijdag 14 juni

Locatie en tijd volgen op korte termijn.

Training gespreksleider

Wil je leren op welke wijze je een dialoog kunt begeleiden, kijk dan hier.