‘….  Samen actuele (maatschappelijke) vraagstukken bespreken en actie…’

Op welke wijze kunnen we in gesprek gaan over maatschappelijke vraagstukken? Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedere stem wordt gehoord? Wat zijn manieren om in grote groepen het gesprek met elkaar aan aan te gaan?

Burgertop

Op verschillende manieren, zowel in het binnen- als buitenland zoeken mensen naar manieren om inwoners meer zeggenschap te geven in besluitvorming. Eén van de manieren is een burgertop. De eerste Nederlandse burgertop vond in 2013 plaats in Rotterdam. Bij een Burgertop komen inwoners van een buurt, wijk, dorp, stad, gemeente of regio bij elkaar om samen met ondernemers, ambtenaren/politici en professionals actuele vraagstukken te bespreken of om te ontdekken wat zij belangrijk vinden voor bijvoorbeeld de buurt, wijk, stad, gemeente of regio. Dit kan zijn op het gebied van sociale contacten tussen inwoners, duurzaamheid, veiligheid of zorg. Het aantal deelnemers kan variëren van honderd tot ruim duizend. Tijdens de top wordt gebruik gemaakt van de dialoog als gespreksvorm.

Aan het einde van de burgertop wordt er samen bepaalt wat er met de uitkomsten gebeurt. In de regel worden er na de Burgertop nadere afspraken gemaakt om tijdens vervolgbijeenkomsten tot een uitwerking van de ideeën te komen. Het gehele traject kan worden afgerond met een afsluitende bijeenkomst.

Het initiatief voor een burgertop kan zowel vanuit inwoners of de samenleving komen als vanuit de (lokale) overheid. In aanloop naar de top wordt vaak geworsteld met vragen zoals: hoe krijgen we voldoende diversiteit aan tafel, hoe bereiken we inwoners die een drempel ervaren om deel te nemen, voor welke werkvorm wordt gekozen en welke rol spelen inwoners en (lokale) overheid? Graag ga ik met je in gesprek om hier het antwoord op te vinden. Bel; 06-55680950 of info@carinroelands.nl

Lees hier meer over de Burgertop over Gezondheid die ik in samenwerking met de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland in de gemeente Smallingerland heb georganiseerd.

Wereldcafé

De meest waardevolle gesprekken worden gevoerd op plaatsen waar mensen zich ontspannen voelen: aan tafel, op het terras, in een café met een kop koffie of thee of een ander drankje. Het Wereldcafé is hier op gebaseerd. In een cafésfeer gaan deelnemers in groepjes van vier of vijf met elkaar in dialoog rondom vragen die er echt toe doen. Dit kunnen vragen zijn over de wijk, de buurt, gezondheid, welzijn, werk, …

Aan het Wereldcafé nemen minimaal 12 deelnemers deel maar ook 200 deelnemers behoort tot de mogelijkheden.

Het wereldcafé is een krachtig instrument om:

  • grote groepen (meer dan twaalf mensen) in een dialoog te betrekken;
  • input te genereren, kennis uit te wisselen, innovatief denken en co-creatie te stimuleren;
  • binnen een bestaande groep de relaties uit te diepen en het wederzijds eigenaarschap van de resultaten te versterken;
  • mensen met elkaar in gesprek te laten gaan – ongeacht of ze elkaar voor het eerst ontmoeten of elkaar al wat langer kennen;
  • ideeën, inzichten en vragen met elkaar te verbinden waardoor er een evenwichtig geheel ontstaat.,
  • hiërarchische verschillen in ieder geval tijdelijk te verkleinen (the whole system in the room).

Tot slot

Tot slot is het zowel bij een Burgertop als bij het Wereldcafé mogelijk om de gesprekleiders aan tafel een basistraining te geven. Deze training is gericht op het verkrijgen van inzicht in de verschillen tussen debat, discussie en dialoog, procesbegeleiding aan tafel en de wijze waarop de gespreksleider weg kan blijven bij de inhoud. Voor meer informatie bel: 06-55680950 of mail: info@carinroelands.nl

 

Ervaringen van anderen